Okapi

Aandacht voor verandering

Adviesbureau Okapi helpt sinds 1996 organisaties groeien, veranderen en ontwikkelen met advies, strategie, coaching en interim management. Mensen staan centraal in het beleid op maat.

Scroll om verder te lezen

Iedere Okapi heeft een uniek streeppatroon. Wij weten dat geen opdracht, organisatie of mens hetzelfde is. Okapi is een adviesbureau dat van begin tot voorbij het einde persoonlijk betrokken is.

Mensen maken organisaties. Wij bouwen aan beide. Met gerichte aandacht, heldere doelen en een gedeelde aanpak; mensen moeten het zelf gaan dragen. Samen iets moois maken, iets voor elkaar krijgen, zwakke punten verbeteren en kracht ontwikkelen. Dan ontstaan ideeën, worden doelen behaald en nog belangrijker: keert het plezier terug.

We werken voor betrokken organisaties. Organisaties die onze samenleving vorm geven. Daar ligt onze kennis, ons hart en onze bezieling.

We kijken naar de doelstelling van de gehele organisatie of een onderdeel daarvan. Is deze gedragen? Dat is het startpunt. Vanuit een heldere analyse werken we naar een verbindende aanpak.

Deskundigheid, daadkracht en innovatief denken typeren ons. Transparantie, integriteit en zorgvuldigheid zijn belangrijke waarden, die we vertalen in een pragmatische en praktische werkwijze. Naast energie brengen we ook rust in een organisatie. Wij schakelen tussen alle niveaus en werken op het snijvlak van inhoud en proces. We houden overzicht in complexe situaties en lopen niet weg voor moeilijke beslissingen.

Wat wij do​­en

Bureau Okapi helpt veranderen, bouwen en ontwikkelen. We formuleren en begeleiden innovaties en processen, we ontwikkelen strategisch beleid en veranderplannen. We voeren nieuw beleid in en vervullen daarin leidinggevende posities. We begeleiden en coachen mensen en organisaties.

Werkwijze

Iedere opdracht is anders, toch zijn overal de volgende fases te onder­scheiden:

Oriëntatie

We stellen ons oordeel lang uit. Uitzoeken hoe het precies zit. Nog eens praten. Nog eens kijken. Zo ontstaat een verhaal dat we gemeenschappelijk kunnen maken. Concrete doelen die we aan mensen kunnen verbinden.

Uitvoering

Samenwerken is een vast onderdeel van iedere opdracht en tegelijkertijd is elke samenwerking weer uniek. Iemand brengt het van A naar B, iemand anders van C naar D. We kijken hoe dat gaat, of dat werkt. Daardoor ontstaan ook weer nieuwe inzichten, nieuwe verhalen. Zo raakt verandering verankerd in een organisatie.

Afronding

Afronden betekent al vooraf voorbij het einde kijken: waar zijn we nu wat moet er gebeuren als we weg zijn? We checken altijd na een paar maanden hoe het verder is gegaan. Dat is waardevol voor onszelf en voor de opdrachtgever. Hoe dingen zijn opgepakt en uitgepakt, daar leren we van en dat maakt het rond.

Annette

Het gaat vaak over te behalen resultaten. Ik hou ook van resultaten. En van verbindend leiderschap. Ik ben een pragmatisch mens, mijn werk moet ergens toe leiden, moet iets oplossen of makkelijker maken. Tegelijkertijd weet ik dat er geen wetmatigheden zijn. Daarom geef ik een integere inspanningsverplichting. Ik garandeer geen resultaat; het gaat over mensen. Dat is geen valse bescheidenheid, ik geloof werkelijk niet dat het zo werkt. Alleen instrumenteel kijken naar mensen gaat niet. Je kunt mensen niet beheersen.

Nicolette

Ik heb geen vooropgestelde doelen. Dat kan ook helemaal niet. Ik kom binnen, maak contact, kijk naar wat er al is. Soms past een bepaalde richting niet bij een organisatie. Dan zeg je “als je dit wil bereiken moet je iets aan je werkvloer doen, als je met deze werkvloer verder wil moet je iets anders willen”. Een voortdurende dialoog tussen beleid en uitvoering. Steeds die verbinding. Steeds met aandacht de stappen herhalen. Dat is het mooie: steeds weer opnieuw kijken.

RIVM Centrum Gezond Leven

Strategisch adviseur

2017 - 2018
Door Nicolette

Vanaf april 2017 ben ik toegevoegd aan de leiding van het Centrum Gezond Leven bij afwezigheid van het hoofd. In samenwerking met het waarnemend hoofd heb ik mij vooral beziggehouden met

 • de strategie van het Centrum Gezond Leven
 • de samenwerking met landelijke stakeholders
 • de RIVM-brede strategie Gezond Lokaal, waarbij meer de dialoog met gemeenten wordt gezocht
 • de leiding van een aantal programma’s zoals Preventie in de Buurt, Handreiking Gezonde Gemeente en Loket Gezond Leven.

Mijn onafhankelijke positie helpt om knopen door te hakken, de vaart erin te houden en de onderlinge communicatie te stroomlijnen.

Volgend project: Bestuurs­­coördinator »

Universiteit van Amsterdam

Bestuurs­­coördinator

2015 - 2016
Door Annette

Een opdracht met onverwachte turbulentie: in opdracht van het College van Bestuur voor zowel de Universiteit van Amsterdam alsook de Hogeschool van Amsterdam begeleidde en positioneerde ik de nieuw benoemde Secretaris voor beide instellingen. Ik gaf leiding aan de centrale bestuursstaf, de bestuurssecretarissen en de centrale ondersteunende diensten. De Maagdenhuisbezetting 2015 zette veel op zijn kop met de bestuurlijke crisis die daaruit voortvloeide. Daarbij heb ik vooral voor continuïteit in brede zin op de werkvloer gezorgd.

Volgend project: Toegevoegd bestuurder onderwijs­­organisatie »

Toegevoegd bestuurder onderwijs­­organisatie

2014
Door Nicolette

Een uitdaging was mijn rol als toegevoegd bestuurder in een onderwijsorganisatie. Er was een conflict tussen de twee bestuurders, waardoor de besluitvorming onder druk stond, evenals het draagvlak in de organisatie. In dezelfde periode vond een fusie plaats tussen deze en een andere onderwijsorganisatie. In opdracht van de Raad van Toezicht nam ik een aantal maanden deel aan het bestuur om te bewaken dat de organisatie goed doormarcheerde. In deze periode is de nodige voortgang geboekt met betrekking tot de voorbereidingen van de fusie, de relatie met en tussen de aangesloten scholen en de strategische besluitvorming in de scholen.

Volgend project: Hoofd HR Advies en Ontwikkeling »

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis - OLVG

Hoofd HR Advies en Ontwikkeling

2017 - 2018
Door Annette

Een uitdagende opdracht, gericht op het realiseren van een omslag binnen het team van HR adviseurs. Doel is alle echelons in het ziekenhuis op HR gebied te versterken en te ondersteunen bij hun opgave integraal management vorm te geven. Na de fusie met het Lucas Andreas Ziekenhuis (locatie OLVG West) is in 2015 hiertoe een veranderplan voor de gehele HR afdeling opgesteld, dat inmiddels bijgesteld wordt om nu versneld door te voeren. Mijn rol is:

 • het bijstellen van het veranderplan
 • dit proces afstemmen met de OR
 • organiseren van draagvlak voor het plan
 • doorvoeren van het plan

 

Volgend project: Strategisch adviseur »

Wat we hebben geleerd

Bij jezelf blijven én bij de ander

Bij jezelf blijven én bij de ander. Wederzijdse verwachtingen uitspreken en beheren. Daar eerlijk in zijn, anders raak je elkaar kwijt. Een bepaalde bescheidenheid. Een organisatie is onderweg en heeft medewerkers die op een bepaalde manier met elkaar omgaan, op een bepaalde manier werken.

Eigen vaardigheden inzetten voor anderen

Het gaat er niet om welke vaardigheden wij hebben. Het gaat er om hoe we die vaardigheden kunnen inzetten zodat andere mensen daar wat mee kunnen. Hen beter maken, scherper laten kijken. Je hebt de kracht van anderen nodig om echt iets te veranderen.

Less is vaak more

Neem niet te snel te veel over. We leveren graag goed werk, we verbinden ons met de ‘zaak’ en de mensen, maar we kunnen als adviseur nooit in je eentje de klus klaren. Houd jezelf vrij, voorkom dat je betrokkenheid verwart met het overnemen van verantwoordelijkheid die niet de jouwe is. Wees niet té dienstbaar, less is vaak more.

Durven verliezen

Constructief een conflict aangaan en durven verliezen – en daarmee misschien wel winnen. Het heeft ons autonomer, completer en beter gemaakt. We zijn er sterkere vrouwen van geworden.

Veranderen is zo spannend, zo bijzonder. We hebben altijd zin in de volgende opdracht, kijken uit naar de uitdagingen die een nieuwe organisatie biedt!

Annette

Annette maakt een scherpe analyse.

En vrij snel ook. Zien wat de ingrediënten zijn die maken dat het gaat zoals het gaat. En met name ook zien waarom een team niet effectief is, of waarom een afdeling niet is opgewassen voor zijn taak, of hoe het komt dat er zoveel afstand is tussen een bestuur en de staf. Zien waar dat zit, en dan aan de slag. De kick als het dan werkt, van het bestuur tot op de werkvloer, is geweldig.

Nicolette

Nicolette brengt zaken verder.

Opgewekt en optimistisch. Er moet gelachen kunnen worden, aandacht zijn voor het persoonlijke aspect. Dat staat in dienst van stappen zetten. Samen ontdekken wat er moet gebeuren en het doen. Met geduld én doorzettingskracht. Bijzonder hoe leuk de meeste opdrachten waren, hoe uiteenlopend ook. De kans om kennis te maken met nieuwe onderwerpen, nieuwe organisatievormen, nieuwe mensen en nieuwe werkwijzen, altijd inspirerend.

Nicolette over Annette

Annette kan als geen ander analyseren en daarmee relativeren. Daarom is ze zo goed op haar plek bij langere processen en grote organisaties. Ze ziet direct wat er mogelijk is, en overschat of onderschat dat niet. Ooit zei ze tegen me “er is hier letterlijk niets op orde; maar dat is ook wel weer relaxed”.

Dat relativeren heb ik echt van Annette geleerd, ook buiten werk, en dat geeft rust. Wat we delen is humor en incasseringsvermogen. We hebben samen een optimisme ontwikkeld: dat komt altijd gewoon weer goed!

Annette over Nicolette

Natuurlijk ben ik fan van Nicolettes scherpe verstand, organiserend vermogen, werklust, realisme en praktische aanpak. Maar ik hou van de manier waarop ze dingen met veel humor en tegelijkertijd wijsheid en compassie beziet; haar niet aflatende optimistische kijk op het leven. Liefdevol en grappig. Licht, zonder de zwaarte te ontkennen. Een ijzersterke combinatie.

Het werken met Nicolette en onze daarmee verbonden vriendschap is zo oneindig waardevol. Ik denk zo vaak: even vragen hoe Nicolette dit zou doen. Dan komt er altijd een antwoord waar ik veel aan heb.

De Okapi

Illustratie uit Stem op de okapi, door Martijn van der Linden

Eerdere versie van het logo

We hebben voor de okapi gekozen omdat we een leuke, pakkende naam wilden, niet iets met afkortingen van onze namen of moeilijke beleidsmatige termen erin. Deze korte naam vonden we aantrekkelijk en fonetisch sterk, met die drie verschillende klinkers. We merkten al snel dat de naam makkelijk blijft hangen. Natuurlijk vonden we het ook een leuk, decoratief en bijzonder dier.

De okapi werd pas in 1901 ontdekt en is de nauwste nog levende verwant van de giraffe. Het dier komt in het wild alleen nog voor in de regenwouden in het noordoosten van Congo-Kinshasa.

Er zijn allerlei leuke kenmerken, die overigens weinig of niets met de werkwijze van ons bureau te maken hebben.

 • Op zijn poten en de achterkant heeft de okapi net als een zebra witte strepen. Deze zijn bij ieder dier uniek en kun je vergelijken met een vingerafdruk.
 • De okapi heeft een heel lange tong, waarmee hij tot bovenop zijn kop kan komen.
 • Hij maakt nauwelijks geluid, alleen een soort van kuchje.
 • Zijn vacht ziet er zo mooi en glanzend verzorgd uit omdat er een soort olie in zit.

Tot onze vreugde kwam in 2015 kwam een prachtig geïllustreerd boekje uit, ‘Stem op de okapi’. Daarin staan nog veel meer leuke ‘weetjes’. Het boek won de Woutertje Pieterse prijs 2016.

Samen stappen zetten.
Luisteren, verbinden, sturen. Mensen veranderen, organisaties veranderen. Daarom Okapi
Design & development: Cometa / Tekst: Thomas van Neerbos / Fotografie: Jeroen Werkhoven / Hosting: Dutch